Beszámoló könyvbemutatóról

Megjelent és megvásárolható az Animula Könyvkiadó gondozásában Dr. Zseni Annamária szerkesztésében
Hipnózis a gyakorlatban 2. kötete Pánikon innen és túl címmel.

A könyvbemutatón nagyszámú érdeklődő hallgathatta meg a lektor, a szerkesztő és a szerzők e kötet megjelenéséhez fűzött gondolatait.

Benczur Lilla lektor méltatta a szerkesztő munkáját. Kiemelte, hogy habár a pánikról azt szokták mondani, hogy hátterében a harag húzódik, e kötet is mutatja azt, hogy sok esetben másfajta érzések táplálják.

Zseni Annamária részletesen megosztotta szerkesztői szempontjait. Visszaemlékezett, hogy pályája kezdetén még nem volt pánikbetegség, valahogy jobban együtt volt az illető személy a szorongásaival, problémáival, míg az utóbbi évtizedekben egyre nagyobb számban találkozunk olyan szorongásos megnyilvánulással, amikor pánikroham hátterében egy teljes szakadás van, inadekvát helyzetben megjelenik inadekvát tünet, ami fölött a személynek nincs semmi kontrollja és azt sem tudja, miért következett be. Tökéletesen disszociál a személy és a problémaköre. Egyrészt ennek a disszociáción alapuló tünetnek a fokozódó elterjedése teszi aktuálissá e kötetet. Másik fontos szerkesztői szándékként emelte ki, hogy kíváncsi volt, fel tudjuk-e kutatni mi volt a pánik előtt, mik az előképei a pániknak és milyen kifutása van. Harmadrészt kiemelte, hogy habár meg lehet közelíteni a pánikot behavior technikák alkalmazásával hipnózison belül, mégis azt látjuk, hogy a hipnózis többet tud ennél: eltelik tíz év, van egy katamnézis, és azt látjuk, hogy a változások túlmutatnak a viselkedésterápia közvetlen hatásain. Maga a hipnoterápiás kapcsolat bemozdít a személyiség mély rétegeiben olyan folyamatokat, amik kiérlelnek olyan személyiségfejlődésbeli változást, melyek igazolják azokat a pszichodinamikai feltevéseket, mely a terapeutában ott van akkor is, ha a terápiás szerződés viselkedésterápiára szól. A hipnózis a sajátos archaikus bevonódásával, disszociációs és regressziós technikáival jelentős szerepet kap a pániktünetek gyógyításában.

A kötetbe beválogatott tanulmányok legtöbbje hipnoterápiás záró dolgozatként íródott, némelyik már több mint tíz éve.

Még újabb négy kötet megjelenése várható. További tanulmányok megírására bíztat a szerkesztő: feltáró hipnoterápiás esetleírásokat, transzgenerációs ártalom feldolgozását, vagy akár a hipnózis és más terápiás technikák ötvözésével kapcsolatos tapasztalatok megosztását.

Ziss Mariann klinikai szakpszichológus: Szuggesztív kommunikáció biztonsági fenyegetettségben

Kedves Érdeklődők!
Kedves Pszichológus/ Pszichoterapeuta és Orvos Kollégák! Kedves Diákok!

Szeretettel meghívjuk a Magyar Hipnózis Egyesület workshopjára, melynek címe:

Ziss Mariann klinikai szakpszichológus, hipnoterapeuta: Szuggesztív kommunikáció biztonsági fenyegetettségben.

Az elmúlt évek változásai a világban szükségessé teszik a biztonsági készültség fokozottá tételét és a biztonsági gyakorlatokat. Ezek a traumatikus események közelségét vetítik előre, mely állapot a tettrekészség helyett a szorongás vagy a pánik állapotát idézheti elő.
A szuggesztív kommunikáció segítségével fokozhatjuk a pozitív készültséget és csökkenthetjük a készültségi stresszt, elősegítve az anticipatoros trauma helyzetében a növekedést.
A workshop célja, hogy a fentiekben leírt célokhoz szuggesztív kommunikációs eszközöket adjon a résztvevők kezébe, rámutatva a biztonsági gyakorlatok sajátságaira.


Tematika:
1. Az extrém helyzetek és szuggesztivitás a társas térben – elmélet
2. Esetbemutatások
3. Gyakorlatok szuggesztiók alkalmazására biztonsági fenyegetettség alatt


A workshop bárki érdeklődő felé nyitott! Szeretettel várunk minden kollégát, diákot és érdeklődőt! Különösen ajánlott olyan szakemberek számára, akik krízishelyzetbel lévőkkel dolgoznak, olyanoknak, akik munkájuk során szélsőséges élethelyzetekkel, katasztrófaközeli állapotba kerülőkkel találkozhatnak.

Fontos tudnivalók:
A képzés akkreditált, a CME pont igazolás a helyszínen kiosztásra kerül.
Időpont: 2018.05.04. 16 – 19 óráig
Helyszín: ELTE PPK 1064 BP, Izabella utca 46. (301 terem)
Részvételi díj: Előzetes befizetés esetén 4000, diákoknak 1000, MHE tagoknak 3000 Ft. Helyszínen 4500, diákoknak1500, MHE tagoknak 3500 Ft.
Kérjük, a részvételi díjat a Magyar Hipnózis Egyesület alábbi számlaszámára szíveskedjék átutalni:
CIB 10700244 – 26137702 – 51100005
A közlemény rovatban kérjük, tüntesse fel a résztvevő nevét (ha céges számláról történik az utalás, akkor is a résztvevő személy nevét) és a “Ziss műhely” megjelölést. (Pl. “Kis Miklós, Ziss műhely”).
Amennyiben átutalással fizet, annak a nevére tudjuk a számlát kiállítani, akinek a nevéről az utalás történik.

Online jelentkezési lap

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt:
az MHE Vezetősége és Tanulmányi Bizottsága

Beszámoló XXIX. Hipnózis találkozóról

A Magyar Hipnózis Egyesület szokásos éves találkozójára idén Esztergomban került sor. Nagy örömünkre sok érdeklődő érkezett: több mint 80 fő regisztrált a konferencián, akik között tagjaink mellett sok fogorvos, belgyógyász, aneszteziológus, onkológus és diák is található volt.

Idén először prekongresszust is tartottunk, amely témájában elsősorban fogorvosoknak, szomatikus gyógyászatban dolgozóknak kínált ismereteket a rövid indukciókról, szuggesztív módszerekről. A prekongresszus előadására felkért Filo Gábor DDS, ABHD Kanadából utazott hozzánk, hogy ismertesse napi gyakorlatban alkalmazott módszereit, beavassa a hallgatóságot a speciális technikákba.

A konferencia fő témája – utak a hipnózishoz, a hipnózis útjai – is jelezte, hogy idén nagy gondot fordítottak a szervezők, hogy a hipnózis használhatóságának sokrétűségére felhívják a figyelmet, hogy megszólítsák a szomatikus gyógyászatban dolgozókat, megmutatva, hogy testi betegségek, tünetek oldásában is segítő tud lenni a hipnoterápia. Dr. Bányai Éva professzor és kutatócsoportja részletesen ismertette kutatási eredményeiket, melyek igazolják, hogy onkológiai betegségek esetén is hatékonyabb a gyógyítás, amennyiben alkalmazzák a hipnózist.

Előadások, workshopok és esetismertetések is lehetőséget kínáltak a hallgatóságnak, hogy rálátást kapjanak a hipnózis használatának a sokszínűségére.

Kerekasztal beszélgetéseken hallhattunk tapasztalatokat kollégáktól, ki milyen úton érkezett meg a hipnózishoz, mint sajátos kommunikációs formához, mint pszichoterápiás gyógyító módszerhez.

Dr. Hirsch Tibor (filmtörténész,filmkritikus) a gyógyító helyzeteken túl a filmekben megjelenő hipnózisábrázolásokról, a filmről, mint szuggesztív önleleplező illúzióról beszélt.

Mint minden évben, idén is sor került a képzéseinken frissen végzettek avatására. A találkozó alkalmat adott, hogy itt köszöntsük Dr Zseni Annamáriát több évtizedes kiképzői tevékenységéért, szakmai útmutatásáért. Ez úton is köszönjük!

A találkozó kellemes hangulatban, az informális helyzetekben izgalmas szakmai beszélgetésekkel és újabb kutatási és képzési  tervek megfogalmazásával telt. Bízunk benne, hogy a  jövőben még több érdeklődő kolléga és diák tart velük a programjainkon.

Könyvbemutató – Dr. Zseni Annamária szerkesztésében Hipnózis a gyakorlatban 2. kötete – Pánikon innen és túl címmel.

Fogadja meghívásunkat a Magyar Hipnózis Egyesület soron következő rendezvényére,
ahol a szokásos workshop mellett könyvbemutatóra kerül sor!

Örömmel értesítünk minden hipnózis iránt érdeklődőt, hogy megjelent az Animula Könyvkiadó gondozásában,
Dr. Zseni Annamária szerkesztésében
Hipnózis a gyakorlatban 2. kötete Pánikon innen és túl címmel.
E könyv második kötete annak a könyvsorozatnak, melyben esettanulmányok bemutatásán keresztül szeretnénk az olvasóval megismertetni a néha még ma is misztikusnak tűnő hipnózis használatát, a hipnoterápiás folyamat építkezését. Könyvsorozatunk második könyvében a szorongásos zavarok tág problémakörét járjuk körbe. Van-e előjele egy későbbi életkorban megjelenő szorongásos betegségnek? Gyermekkori delegációink, korai beállítódásaink hogyan hatnak későbbi működésünkre? Tud-e egymás mellett, harmonikusan fejlődni érzelmi oldalunk és teljesítményünk? Mi történik, ha a minket ért megrázkódtatásokat, negatív érzéseket, indulatokat „jegeljük”, és hátrahagyva továbblépünk? Mit is jelent 
jelen lenni? A pánik szó jelentése: vakrémület, fejvesztettség, zűrzavar, riadalom, fejetlen kapkodás. Egy olyan állapot a pánik, amikor nem tudjuk uralni érzéseinket, testünk működését, kizökkenünk megszokott viselkedésünkből. Meneküljünk-e a pánik elől, vagy nézzünk a mélyére? Baj-e a pánik vajon? Vagy olyan segítő állapot, mint amikor megszólal a riasztó, hogy veszély van? Bízom benne, hogy a könyv elolvasása után mindenki meg tudja válaszolni magának a kérdést: kell-e változni, kell-e változtatni?Dr. Zseni Annamária szerkesztő moderálásával a könyvismertetésre 218. április 20-án 18 órától kerül sor.

Animula Kiadó Könyvvásárával és büfével várjuk a kedves érdeklődőket!
Helyszín: ELTE PPK 1064 BP, Izabella utca 46. 301 terem.

A könyvbemutatót megelőzően 16 órától Dr. Andrek Andrea pszichológus Kettő az egyben – A perinatális időszak módosult tudatállapotaiban zajló terápiás munka lehetőségei című akkreditált workshopjára kerül sor, ahol a szuggesztiók speciális alkalmazásáról fog előadást tartani.


Minden hipnózis iránt érdeklődőt szeretettel várunk!
MHE Vezetősége és Tanulmányi Bizottsága

Andrek Andrea: Kettő az egyben – A perinatális időszak módosult tudatállapotaiban zajló terápiás munka lehetőségei.

Időpont: 2018. április 20.

Kedves Érdeklődők! Kedves Pszichológus/ Pszichoterapeuta és Orvos Kollégák!
Kedves Diákok! Kedves szakdolgozók!

Szeretettel meghívjuk a Magyar Hipnózis Egyesület workshopjára, melynek címe:
Andrek Andrea, pszichológus: Kettő az egyben – A perinatális időszak módosult tudatállapotaiban zajló terápiás munka lehetőségei

A gyermekvárás ideje felfokozott érzelmi állapot egy várandós pár életében. A szüléshez közeledvén egyre inkább tudatállapotuk spontán beszűkülése tapasztalható. A várandósság során átélt intenzív normatív krízis során anya és apa pszichés stabilitása egyaránt csökken. A várandós szülők személyisége „megnyílik”, s ez óhatatlanul együtt jár érzékenységgel, sérülékenységgel. E nyitottság ugyanakkor kiváló lehetőséget nyújt a változásra: a személyiség korai „rétegei”, ezek sérülései mutatkozhatnak meg a felbukkanó érzésekben, konfliktusokban.

A program célja, hogy felhívja a figyelmet a módosult tudatállapotban zajló terápiás munka intervenciós és prevenciós lehetőségeire a perinatális időszakban. A nehéz érzések megfogalmazása és a test-érzetek beazonosítása segíti a feszültségek és szorongások oldódását. Az érzelmek stabilizálása segítheti a kellemetlen vagy fenyegető várandóssági tünetek enyhítését, megszüntetését (pl. émelygés, hányás, haskeményedés, vérzés).

Prevenciós céllal is alkalmazhatók különböző technikák a magzattal való kommunikáció és kapcsolat elősegítésében, elmélyítésében, valamint a szülésre és a gyermekágyra való felkészülésben. Tapasztalataink szerint a felkészülés nyomán oldódnak a szüléssel/fájdalommal kapcsolatos félelmek, ennek következtében lerövidül a tágulási szak és ez csökkenti az anya kifáradásának veszélyét. A terápiás folyamat során beazonosított test-érzetek, test-élmények segíthetik az anyákat abban, hogy pontosabban érzékeljék saját testük, magzatuk és újszülöttjük jelzéseit a várandósság, szülés és gyermekágy idején.

A program során rövid esetismertetéseken keresztül mutatjuk be a változások ívének támogatási lehetőségeit a gyermekvárás idején. Ismertetésre kerülnek a spontán előálló módosult tudatállapotban a szerző tapasztalásában hatékonynak bizonyult hipno- és szomato-terápiás technikák, módszerek.

A workshop bárki érdeklődő felé nyitott! Szeretettel várunk minden kollégát, diákot és érdeklődőt! Különösen ajánlott a szülés-születés körül dolgozók számára, és mindazoknak, akik a személyiségfejlődésre, mint kontinuumra tekintenek, amely a fogantatással kezdődik.

Internetes jelentkezéshez kattintson az alábbi gombra:

Online jelentkezési lap

A workshopot követően könyvbemutatóra kerül sor: Hipnózis a gyakorlatban 2. Pánikon innen és túl. A könyvbemutatón találkozhatnak a könyv szerkesztőjével Dr Zseni Annamáriával, és a tanulmányok íróival is.
A könyvet gondozó Animula Kiadó könyvvásárral vár minden kedves érdeklődőt!

Fontos tudnivalók:

A képzés akkreditált, a CME pont igazolás a helyszínen kiosztásra kerül.
Időpont: 2018.04.20. 16 – 19 óráig
Helyszín: ELTE PPK 1064 BP, Izabella utca 46. 301 terem.
Részvételi díj: Előzetes befizetés esetén 4000, diákoknak 1000, MHE tagoknak 3000 Ft. Helyszínen 4500, diákoknak1500, MHE tagoknak 3500 Ft.

Kérjük, a részvételi díjat a Magyar Hipnózis Egyesület alábbi számlaszámára szíveskedjék átutalni:
CIB 10700244 – 26137702 – 51100005
A közlemény rovatban kérjük, tüntesse fel a résztvevő nevét (ha céges számláról történik az utalás, akkor is a résztvevő személy nevét) és a “Andrek műhely” megjelölést. (Pl. “Kis Miklós, Andrek műhely”).
Amennyiben átutalással fizet, annak a nevére tudjuk a számlát kiállítani, akinek a nevéről az utalás történik.

MHE Tagdíj 2018

Kedves Kollégák!

Köszönjük, hogy a tavalyi évben is aktív tagjai voltatok egyesületünknek és találkozhattunk
a számos, izgalmas egyesületi rendezvényen!

Kérjük, ne felejtsétek el megújítani tagságotokat és köszönjük, hogy ezzel is hozzájárultok szakmai közösségünk fenntartásához és fejlődéséhez!

Ne feledjétek, aki időben rendezi tagdíját, számos előnyt élvezhet:

  • szerepelhet az MHE honlapjának Hipnoterapeutáink rovatában, hogy a páciensek könnyebben rátaláljanak
  • kedvezményesen vehet részt a 2018. évi Hipnózis Találkozón, 2018. márc. 23-25. között
  • kedvezményesen vehet részt az MHE továbbképzésein, amelyekről a www.hipnozis-mhe.hu oldalon találtok részletes információkat.

Tagdíjaink ÉVEK ÓTA VÁLTOZATLANOK!

  • Rendes tag: 10.000 Ft
  • Nyugdíjas tag: 5.000 Ft
  • Pártoló tag: 5.000 Ft

Egyesületünk belső terjesztésű kiadványára, a Hipno Info-ra is VÁLTOZATLAN ÁRON (2.000 Ft/év) fizethetnek elő!

Számlaszám: CIB 10700244 – 26137702 – 51100005
Kedvezményezett: Magyar Hipnózis Egyesület
Közlemény: Tag neve / 2018. tagdíj, illetve, Tag neve / HI 2018.

A tagdíjbefizetést előre is köszönjük!

Hipnózis: tévhitek és valóság

A fenti címmel, Dr. Bányai Éva Professor Emeritus előadása az M5 ismeretterjesztő csatorna “Mindenki Akadémiája” sorozatában tekinthető meg. Az első, január 12-i  adás után több időpontban fogják még ismételni a felvételt, a legkülönbözőbb időpontokban, amelyet mindig az M5-ös csatorna honlapján közölnek. Minden hipnózis iránt érdeklődőnek szeretettel ajánljuk megnézésre!

Beszámoló Dr. Túry Ferenc: Hipnoterápia evészavarokban c. workshopjáról

Dr Túry Ferenc workshopja az evészavarok hipnoterápiájáról sok érdeklődőt vonzott. Részletesen hallhattunk az evészavarok diagnosztikus problémáiról és kapcsolatáról más pszichiátriai kórképekkel. Az evészavarok bizonyos típusánál a hipnabilitás magasabb, mint az átlagnépességben, így sok kutató és gyakorló szakember foglalkozik ennek kiaknázási lehetőségével. Az evészavarban szenvedők egy alcsoportjában (főleg multiimpulzív bulimiásokban) disszociatív mechanizmusok igazolhatók, néha transzállapotban folytatják falásrohamaikat. Hallhattuk, hogy mind a kognitív-viselkedésterápiás elemekkel, mind pedig a feltáró és imaginatív technikákkal hatékonyak lehetünk az evészavarok hipnoterápiájában. Különlegességként hallhattunk olyan speciális technikákról, mint az aktív-éber hipnózis, tandem-hipnózis, családi-hipnózis, melyek speciális eszközei lehetnek ezeknek a terápiás folyamatoknak. Az önkontroll növelését sokszor önhipnózis megtanításával segítik.
A workshop jó hangulatban, aktív érdeklődés mellett zajlott, sok kérdést, visszajelzést kapott az előadó. Alighanem mindenkiben jó érzéseket keltett sugárzó embersége, szerénysége és szaktudása. Reméljük, hogy legközelebbi workshopon éppúgy sok érdeklődőre számíthatunk, mint márciusi szokásos éves találkozónkon!

Kedvezményes jelentkezés február 10-ig: Pszichoterápia konferencia 2018 május 18-19., MOM Kulturális Központ

Az MHE-n keresztül lehetőség van a csoportos kedvezményes jelentkezésre.
Akit ez érdekel, írjon egy emailt a “szilidri@yahoo.com” címre K. Szilágyi Adriennek legkésőbb február 10-ig.
 
Részletek a konferenciáról: 
REND: A BONTÁS RONTÁS?
(Megújulás terápiában, tanácsadásban)
A Pszichoterápia folyóirat 14. konferenciája.
2018. május 18-19.

Esztergomra fel! Regisztráció!

Javában folyik az MHE XXIX. Találkozójának szervezése. Minden évben úgy indulunk neki, hogy a lehetőségeinkhez mérten az eddigi legjobbat csináljuk. Így vagyunk ezzel idén is.

Helyszín: Esztergom, Szent Adalbert központ, Szent István tér 10,
Időpont: 2018. március 23 – 25.

A Találkozó mottója:
„Utak a hipnózishoz – a hipnózis útjai”

Első alkalommal szervezünk speciális témában pre-kongresszust
azok számára is, akik még nem alkalmazzák a hipnózist!

Pre-kongresszus témája:
Hipnózis a fogászatban
Gabor Filo
DDS, ABHD

A Találkozó előtti műhely több évtizedes hipnodonta gyakorlattal rendelkező vezetője – aki Kanadán kívül az Egyesült Államokban és nemzetközi kongresszusokon is rendszeresen tart képzéseket fogorvosoknak a hipnózis fogászati gyakorlatban történő felhasználásáról – a műhelyben betekintést nyújt a hipnodonta tevékenység gyakorlatába és filozófiájába egyaránt. Bemutatja, hogyan teszi hatékonyabbá a hipnotikus kommunikáció a páciens-klinikus együttműködést, és ez hogyan segít a fogorvosok kiégésének megelőzésében.

Péntek délutántól vasárnap délutánig a szokásoknak megfelelően
előadások, kerekasztal beszélgetések, workshopok, társasági programok várhatóak.

Program:

Idei konferenciánk célja a hipnózist különböző nézőpontok alapján megvizsgálni, bemutatni sokszínűségét, megmutatni szerepét mind a kutatás mind a gyógyítás különböző szektoraiban.
A cím „Utak a hipnózishoz – a hipnózis útjai” egyrészt utal arra, hogy eltérő területeken munkálkodó szakemberek hogyan jutottak el a hipnózis megismeréséhez, elismeréséhez, és alkalmazásához. Másrészt szeretnénk megmutatni a hipnózis sokszínűségét, különböző szomatikus és pszichés területeken való alkalmazhatóságát.

Részletes programfüzet letöltése

Meghívott előadóink:
prof. dr. Bányai Éva
prof. dr. Gál János
dr. Filó Gábor DDS, ABHD
dr. Hirsch Tibor (filmtörténész,filmkritikus)

Kerekasztal vezetője: dr. Zseni Annamária

Szombati műhelyek vezetői:
prof. dr. Bányai Éva
prof. dr. Varga Kata
dr. Balogh Ildikó
dr. Filó Gábor DDS, ABHD
dr. Sümeg Szilvia
Molnár Judit
Csóka Judit

Vasárnapi program még alakulóban. Várjuk az előadás-tartás iránt kedvet érző kollégáink absztraktját.
A változás jogát fenntartjuk!

Absztrakt jelentkezési lap letöltése

A találkozóval kapcsolatos fórum ide kattintva érhető el.

Szállás:

Azt tapasztaltuk, legcélszerűbb, ha mindenki maga intézi a szállását, a szálloda, Szent Adalbert recepciójával felvéve a kapcsolatot (http://www.szentadalbert.hu/hotel.php). Arra kérünk Benneteket, foglaláskor említsétek meg, hogy az MHE konferenciájának a résztvevői vagytok, mert így kedvezményes áron juthattok szobához.

Továbbá, bátorítunk a Benneteket, hogy vegyetek igénybe többágyas szobákat. A honlapunk a segítségetekre lehet, hogy a hasonló igényekkel bíró, ám egymást nem ismerő személyeket segítsen a közös szoba foglalásában.

Lefoglaltunk két nagyobb helységet (10-15 ágyasak, ezt zarándokszállásnak nevezik ott) nők, illetve férfiak részére. Ez a „mérsékelt komfortfokozatú” elhelyezéstípus korlátozott számban áll a rendelkezésre. A segítő egyetemistáink is ott lesznek elszállásolva.

Utazás:

A gépkocsival nem rendelkezők odaérkezését szeretnénk megkönnyíteni „telekocsi” módszerrel. Kérjük azokat a tagtársainkat, akiknek a kocsijában van üres hely, és örülnének az utazás során a kollegiális társaságnak, jelezzék a felkínálásukat.
Erre is van két felület:
1. Az egyik a közösségi fórumunk, amit IDE KATTINTVA lehet elérni. (lehetőség a részletek megbeszélésére)
2. A másik pedig az alábbi “Telekocsis utazás szervezése” gombra érhető el. (egy excel táblázat)