Beszámoló: Bokor Judit: Hipnózis és időperspektívák

Bokor Judit klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta: Hipnózis és időperspektívák műhelye sok esetrészlettel tarkított előadás volt, mely élénk érdeklődést váltott ki a hallgatóságból. Megannyi kérdés tette interaktívvá a pénteki műhelyt.

A különböző kórképekben, mentális zavarokban mutatkozó jellegzetes időperspektívák, illetve a hipnózis kínálta pszichoterápiás beavatkozás lehetőségei kerültek középpontba.

Elsősorban a rossz szokások, függőségek, étkezési zavarok vonatkozásában hozta az esetrészleteket az előadó. Ezeknek a problémáknak a  kezelésében nagy segítséget nyújthat, ha a páciens kiegyensúlyozatlan, hibás időperspektíva profilját átalakítjuk a hipnoterápiás kezelés során.

Mivel ezek a nagyrészt tanult mentális struktúrák alapvetően tudattalanok, hipnoterápiával lehetőség lehet módosítani azokat.

Az idősíkok átjárhatósága, illetve az időperspektíva profil átalakítása sokat segíthet a tudatosabb kontroll kialakításában, a rossz szokások, függőségek kezelésében.

 

Ez úton is köszönjük az előadónak az izgalmas, szakmai kérdésekben tartalmas délutánt!

Közgyűlés 2019

Hamarosan...

Meghívó Dr. Ludvigh Károly: “Szédült iram – az egyensúlyvesztés, mint felszólítás irányváltásra” című workshopra

Kedves Érdeklődők!
Kedves Pszichológus/ Pszichoterapeuta és Orvos Kollégák! Kedves Diákok!

Szeretettel meghívjuk a Magyar Hipnózis Egyesület workshopjára, melynek címe:
Dr. Ludvigh Károly pszichiáter, hipnoterapeuta, szervezeti tanácsadó, executive és business coach:
Szédült iram – az egyensúlyvesztés, mint felszólítás irányváltásra

A Műhely egy vezetői coaching megkeresést követő folyamat köré szerveződik.
Az eset ismertetése a résztvevők bevonásával, interaktív módon történik (gOng módszertan).
Érintünk néhány elvi kérdést, mindamellett a Műhely alapvetően a gyakorlatra összpontosít.

A legfontosabb összefüggések a coaching-helyzetmegértés-megoldásközpontúság-álommunka-hipnózis-hipnoterápia-coaching körben vázolódnak.

A határterületi folyamat tárgyalása közben illusztrációként további eset-példák is felidéződhetnek. A vezérfonalként szolgáló történet és az esetleg előkerülő többi példa közös eleme a fejlesztő folyamat közben, módszertani keretben megjelenő megváltozott tudatállapot, transzállapot, mint változást támogató állapot, erő.

A Műhely során sajátélmény szakaszra is sor kerül. Az eset folyamatában alkalmazott stabilizáló indukció a sajátélmény része.
A program célja, hogy a résztvevők betekintést nyerjenek egy coaching-hipnoterápia (álom és hipnózis) határterületi esetbe, mozgósítsák, illetve tudatosítsák saját koncepcióikat és megoldási fantáziáikat, valamint, hogy sajátélmény tapasztalatban is legyen részük, amelynek részeként jól használható, stabilizáló hatású, metaforikus szuggeszciós technikával is találkozhassanak akár későbbi saját alkalmazásra. A sajátélményű szakasz része a hozzá kapcsolódó élménymegosztás.

A Műhely egy tudatosító, csoportos összegzéssel („tudás-transzfer”) zárul, melyben, amennyiben az idő engedi, egy „azonnali kérdések – azonnali válaszok” párbeszéd is helyet kaphat.

Laza, könnyű viselet ajánlott. A Műhely előtt legföljebb könnyű étkezés, „hidratálás” javasolt.

A képzés pszichológusok, pszichoterapeuták,  hipno-terapeuták, pszichológus-coachok (hipnózis-képzettséggel vagy anélkül) számára nyitott! Szeretettel várjuk az érdeklődőket!

Fontos tudnivalók:

A képzés akkreditált, a CME pontokat az előadás sorozat végén regisztráljuk az Oftex portálon. Dátum: Időpont: 2019. január 18. 16-19 óra
Helyszín: ELTE PPK 1064 BP, Izabella utca 46. 218. terem.
Részvételi díj: Előzetes befizetés esetén 4000, diákoknak 1000, MHE tagoknak 3000 Ft. Helyszínen 4500, diákoknak1500, MHE tagoknak 3500 Ft.
Kérjük, a részvételi díjat a Magyar Hipnózis Egyesület alábbi számlaszámára szíveskedjék átutalni:
CIB 10700244 – 26137702 – 51100005
A közlemény rovatban kérjük, tüntesse fel a résztvevő nevét (ha céges számláról történik az utalás, akkor is a résztvevő személy nevét) és a “Ludvigh műhely” megjelölést. (Pl. “Kis Miklós, Ludvigh műhely”).

Tovább a részletes információkhoz

Online jelentkezési lap

MHE Könyvbemutató – Vissza a gyökerekhez

Örömmel tájékoztatunk minden hipnózis iránt érdeklődőt, hogy megszületett a Hipnózis a gyakorlatban könyvsorozatunk 3. kötete!

Szeretettel várunk minden érdeklődőt a könyvbemutatónkra, melyen találkozhatnak a kötetek szerkesztőjével dr. Zseni Annamáriával, valamint a lektorokkal Dr. Benczur Lillával és Dr. Vértes Gabriellával, és nem utolsósorban a kötetben található tanulmányok szerzőivel is!

Vissza a gyökerekhez címmel megjelenő kötetben feltáró pszichoterápiás esettanulmányokon keresztül ismerkedhetnek meg az olvasók a hipnózis pszichoterápiás alkalmazásának módjaival.

Lélektani értelemben a feltáró munka a múlt olyan történéseit igyekszik megvizsgálni, amelyek a jelenre is hatással vannak. Hiszen minden változást, változtatást az tesz lehetővé, ha tudjuk, honnan jövünk (ez a múltunk), és tudjuk, hová akarunk eljutni (ez a jövőnk), és tudjuk, mit kell tenni a változásért (ezt pedig csak a jelenben tudjuk megtenni). A tünetek, amikkel a szenvedők érkeznek, valójában (szükség)megoldási kísérletek. Amint kimunkálódik az érzelmi híd a jelen és a múlt között (feltárul a régi kor emléke, a titok), feltárulnak az új lehetőségek is, és a „szükségmegoldás” helyett is új megküzdési utak nyílhatnak.

A könyvbemutató ideje alatt lehetőség van az Animula Kiadó hipnózishoz kapcsolódó könyveit megvásárolni.

A könyvbemutatóra 2019. február 15-én 18 órakor kerül sor: ELTE, Izabella utca 46. 218. terem.

A könyvbemutatót megelőzően 16 órától workshopot tartunk: Suhai Gábor szakpszichológus: A módosult tudatállapotok megjelenése és hasznosítása a ló asszisztálta vezetői készségfejlesztő munkában. Erre a programra is szeretettel várjuk az érdeklődőket!

Bokor Judit klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta: Hipnózis és időperspektívák

Kedves Érdeklődők!
Kedves Pszichológus/ Pszichoterapeuta és Orvos Kollégák! Kedves Diákok!

Szeretettel meghívjuk a Magyar Hipnózis Egyesület workshopjára, melynek címe:
Bokor Judit klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta: Hipnózis és időperspektívák

Rossz szokások, függőségek, étkezési zavarok  kezelésében nagy segítséget nyújthat, ha a páciens kiegyensúlyozatlan, hibás időperspektíva profilját átalakítjuk a hipnoterápiás kezelés során.

Mivel ezek a nagyrészt tanult mentális struktúrák alapvetően tudattalanok, hipnoterápiával lehetőség lehet módosítani azokat. Múltnegatív, jelenfatalista, hiányos jövőorientáció jellemzi a függő embereket és többek között emiatt nehéz a változás.

Az idősíkok átjárhatósága , illetve az időperspektíva profil átalakítása sokat segíthet a tudatosabb kontroll kialakításában, a rossz szokások, függőségek kezelésében.

Elméleti rész, esetrészletek, javasolt gyakorlatok szerepelnek a blokkban.

A képzésre hipnoterapeuták vagy hipnoterapeuta képzésben résztvevők
mellett orvosok, pszichológusok és diákok jelentkezését várjuk.

Fontos tudnivalók:

A képzés akkreditált,  a CME pontokat az előadás sorozat végén regisztráljuk az Oftex portálon

Dátum: Időpont: 2018. november 30. 16-19 óra

Helyszín: ELTE PPK 1064 BP, Izabella utca 46. 301 terem.

Részvételi díj: Előzetes befizetés esetén 4000, diákoknak 1000, MHE tagoknak 3000 Ft. Helyszínen 4500, diákoknak1500, MHE tagoknak 3500 Ft.

Kérjük, a részvételi díjat a Magyar Hipnózis Egyesület alábbi számlaszámára szíveskedjék átutalni:

CIB 10700244 – 26137702 – 51100005

A közlemény rovatban kérjük, tüntesse fel a résztvevő nevét (ha céges számláról történik az utalás, akkor is a résztvevő személy nevét) és a “Bokor műhely” megjelölést. (Pl. “Kis Miklós, Bokor műhely”).

Amennyiben átutalással fizet, annak a nevére tudjuk a számlát kiállítani, akinek a nevéről az utalás történik.

Online jelentkezési lap 

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt:
az MHE Vezetősége és Tanulmányi Bizottsága

Beszámoló: Dr. Sümeg Szilvia pszichiáter, hipnoterapeuta: Transz és modalitásai

Beszámoló: Dr. Sümeg Szilvia pszichiáter, hipnoterapeuta: Transz és modalitásai

A trauma-feldolgozás vonatkozásában tartott workshopot a már megszokott, széles körű érdeklődés kísérte.

A hipnózis, DREAM és EMDR együttes alkalmazásáról hallhatunk. Az előadó előbb a technikák elméleti hátterét vázolta fel, majd esetismertetéseken keresztül nyújtott betekintést e módszerek együttes alkalmazásába, rávilágítva, hogy a transz különféle módozatainak megélése, terápiás folyamatba bevonása miként segíti a kitűzött cél elérését.

Elsősorban a traumafeltárás, feldolgozás területén használja e módszer kombinációt. Részletesen kitért, hogy milyen megfontolások mentén építi fel terápiáit. Esetrészletek ismertetésében megláthattuk, miként kerülnek felhasználásra a módszerek. Hangsúlyt kapott az áttétel-viszontáttétel alkalmazása a feldolgozás folyamatában. A kapcsolati mintát olykor a rávezetés, máskor tükrözés vagy mélyítés egymást segítő, erősítő folyamatai a trauma feldolgozásának újabb és újabb aspektusát hozzák előtérbe.

Kihangsúlyozta az előadó, hogy fontos a páciens (és terapeuta) terhelhetőségének és megküzdési stratégiájának a felmérése. A meglévő funkció megtartása/javítása mellett a

változásra való felkészítés, a személyiség működésében a rendszer szintű változás segítése.

 

Ez úton is köszönjük Dr. Sümeg Szilviának az izgalmas témát,
hogy betekintést nyújtott az EMDR technikájába, valamint gratulálunk a munkájához!

Dr. Sümeg Szilvia pszichiáter, hipnoterapeuta: Transz és modalitásai a traumafeldolgozás vonatkozásában (Hipnózis, DREAM, EMDR)

Kedves Érdeklődők!
Kedves Pszichológus/ Pszichoterapeuta és Orvos Kollégák! Kedves Diákok!

Szeretettel meghívjuk a Magyar Hipnózis Egyesület workshopjára, melynek előadója és címe:
Dr. Sümeg Szilvia pszichiáter, hipnoterapeuta: Transz és modalitásai a traumafeldolgozás vonatkozásában (Hipnózis, DREAM, EMDR)

A workshop alkalmával, esetismertetéseken keresztül szeretnék betekintést nyújtani különféle pszichoterápiás módszerek együttes alkalmazásába a  traumafeldolgozás vonatkozásában. A szimbólumokkal és álmokkal való munka, a hipnózis és EMDR lehetőséget nyújt a transz különféle módozatainak megélésére. A módszerek kiegészítve, olykor rávezetve, máskor tükrözve vagy mélyítve egymást, a trauma feldolgozásának újabb és újabb aspektusát hozzák előtérbe. Ehhez illeszkedve, követve a páciensek terhelhetőségét és megküzdési stratégiáit ölt formát a terápia a kapcsolatban.

A képzésre pszichológusok, pszichiáterek, pszichoterapeuták és pszichiáter rezidensek, klinikai szakpszichológus jelöltek jelentkezését várjuk.

Internetes jelentkezéshez az alábbi linken lehetséges:

Online jelentkezési lap

 

Fontos tudnivalók:

A képzés akkreditált, a CME pontokat az előadás sorozat végén regisztráljuk az Oftex portálon.
Dátum: Időpont: 2018. november 9. 16-19 óra
Helyszín: ELTE PPK 1064 BP, Izabella utca 46. 301 terem.
Részvételi díj: Előzetes befizetés esetén 4000, diákoknak 1000, MHE tagoknak 3000 Ft. Helyszínen 4500, diákoknak1500, MHE tagoknak 3500 Ft.
Kérjük, a részvételi díjat a Magyar Hipnózis Egyesület alábbi számlaszámára szíveskedjék átutalni:
CIB 10700244 – 26137702 – 51100005
A közlemény rovatban kérjük, tüntesse fel a résztvevő nevét (ha céges számláról történik az utalás, akkor is a résztvevő személy nevét) és a “Sümeg műhely” megjelölést. (Pl. “Kis Miklós, Sümeg műhely”).

Amennyiben átutalással fizet, annak a nevére tudjuk a számlát kiállítani, akinek a nevéről az utalás történik.

 

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt:
az MHE Vezetősége és Tanulmányi Bizottsága

 

Jogszabályi ismertető

Felhívjuk a hipnoterápiás módszerspecifikus képzéseink résztvevőinek, illetve a jövőben jelentkezni vágyóknak a figyelmét a vonatkozó jogszabályokra.

Hipnoterápiás gyakorlatot hipnózis módszerében képzett, pszichoterapeuta szakvizsgával rendelkező folytathat.

Pszichoterapeuta szakvizsga híján, hipnoterápiás végzettség birtokában klinikai szakpszichológus, illetve pszichiáter, vagy egyéb szakorvos folyamatos szupervízió mellett végezhet hipnoterápiát.

A16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet előírja, hogy a pszichoterapeuta képzés elkezdésétől öt éven belül módszerspecifikus pszichoterápiás végzettséget (pl. hipnózis módszerében) kell szereznie a szakvizsgázónak, különben a képzés elemeit meg kell ismételnie.

Nemzetközi elismerés

A Montrealban, 2018. augusztus 22 – 25. között megrendezésre került XXI. Orvosi és Klinikai Hipnózis Világkongresszusán, prof. Dr. Varga Katalin a hipnózis területén végzett jelentős innovatív tevékenységéért a Jay Haley Early Career Award kitüntetésében részesült.

A 2009-ben alapított díj azoknak az elismerésére szolgál, akik pályájuk korai időszakában a megjelentetett tanulmányaikkal, a magas színvonalon végzett oktatói, vezetői munkájukkal, továbbá klinikai és tudományos tevékenységükkel kiemelkedő mértékben hozzájárultak a hipnózis megismeréséhez és alkalmazásához.

Gratulálunk!

A hipnózis pszichoonkológiai alkalmazása

A hipnózis pszichoonkológiai alkalmazása
(50 órás MESTERKURZUS)

Online jelentkezés
(lezárult)

A képzés helyszíne:
ELTE Pszichológiai Intézet
Budapest, VI. Izabella u. 46. I. em. 121.
Oktatók: dr. Bányai Éva professor emeritus, Zseni Annamária kiképző hipnoterapeuta

A Magyar Hipnózis Egyesület pszichoonkológiai hipnoterápiás mesterkurzusának tematikája

A mesterkurzus célja: daganatos betegek szakszerű hipnoterápiájának végzésére való felkészítés és szupervízió.

A jelentkezés előfeltételei:

 • hipnoterapeuta végzettség
 • vagy legalább már megkezdett hipnoterápiás gyakorlati képzés.

Az 50 órás (10 alkalom) kurzus óraszámainak megoszlása:

 • 12,5 óra elméleti háttér (5×2,5 tanóra az 1.-5. találkozás alkalmával)
 • 25 óra saját élmény és gyakorlat (10×2,5 tanóra mind a 10 találkozás során)
 • 12,5 óra szupervízió (5×2,5 tanóra a 6.-10. találkozás alkalmával)
 1. találkozás: 2019. január 11. (péntek) 15:00-19:00 (5 tanóra+közben 1x15perc szünet)
 • Elmélet: a hipnoterápia rákbetegek gyógyításában való hatékonyságát megalapozó tényezők.
 • Gyakorlat: technikák a betegek tudatos terápiás igényeinek, terhelhetőségének és lehetőségeinek felmérésére, összhangba hozására
 1. találkozás: 2019. január 25. (péntek) 15:00-19:00 (5 tanóra+közben 1x15perc szünet)
 • Elmélet: a rákosok hipnoterápiájának vállalásától való vonakodás okai: A szokásos problémák, félelmek – és a velük való megküzdés (esetismertetésekkel illusztrálva)
 • Gyakorlat: technikák a terapeuta egzisztenciális szorongásának csökkentésére (saját élmény)
 1. találkozás: 2019. február 8. (péntek) 15:00-19:00 (5 tanóra+közben 1x15perc szünet)
 • Elmélet: a remény szerepe a daganatos betegek terápiájában. A betegek, gondviselőik és hivatásos segítőik szempontjainak együttes figyelembe vétele és kezelése (esetismertetésekkel illusztrálva).
 • Gyakorlat: az otthoni munka beépítése a terápiába (sajátélmény szint is): szubjektív önéletrajz készítése, álomnapló, gyógyulási napló
 1. találkozás: 2019. február 22. (péntek) 15:00-19:00 (5 tanóra+közben 1x15perc szünet)
 • Elmélet: a daganatos betegek hatékony segítését elősegítő új szemlélet: a rák mint esély (esetismertetésekkel illusztrálva)
 • Gyakorlat: az otthoni munka beépítése a terápiába (sajátélmény szint is): a megtartó kapcsolatok összegyűjtése és jellemzése, az „adok-kapok” egyensúly az életben, veszteségek az életben (ezek érzelmi „pontozása”), normatív „elengedések” az életben (iskola, költözködés, szülés, szeretett személyek elvesztése, stb) ennek technikái, pozitív minták a megküzdéshez

 

 1. találkozás: 2019. március 8. (péntek) 15:00-19:00 (5 tanóra+közben 1x15perc szünet)
 • Elmélet: a terápiás szerződés sajátosságai rákbetegeknél (esetismertetésekkel illusztrálva)
 • Gyakorlat. a célkitűzésekhez és a beteg állapotához igazodó, szakaszolt terápiás szerződés megkötése
 1. 6. találkozás: 2019. március 22. (péntek) 15:00-19:00 (5 tanóra+közben 1x15perc szünet)
 • a terápia céljával és stádiumával egyeztetett hipnoterápiás intervenciós technikák rákbetegeknél
 • Szupervízió.

 

 1. találkozás: 2019. április 5. (péntek) 15:00-19:00 (5 tanóra+közben 1x15perc szünet)
 • Gyakorlat: különböző pszichoterápiás módszerek beemelése a hipnoterápiás intervenciókba (szimbolizáció, dramatikus elemek, kognitív viselkedésterápiás elemek, dinamikus feltáró technikák, stb)
 • Szupervízió.

 

 1. találkozás: 2019. április 26. (péntek) 15:00-19:00 (5 tanóra+közben 1x15perc szünet)

 

 • Gyakorlat: „imaginatív aktív-éber hipnózis” (sajátélmény)
 • Szupervízió.

 

 1. találkozás: 2019. május 10. (péntek) 15:00-19:00 (5 tanóra+közben 1x15perc szünet)
 • Gyakorlat: gyakorló hanganyagok készítése a betegek otthoni használatára (fájdalomcsökkentés, testi megkönnyebbülés elősegítése, immunerősítés, a rejtett belső erőforrások mozgósítása, stb)
 • Szupervízió.

 

 1. találkozás: 2019. május 24. (péntek) 15:00-19:00 (5 tanóra+közben 1x15perc szünet)
 • Gyakorlat: önhipnózis megtanítása (sajátélmény szint is)
 • Szupervízió.

 

 

 

A mesterkurzust vizsga zárja
(megbeszélés szerinti időpontban)