MHE 2018 őszi workshopjai

Kedves Érdeklődő!

Örömmel tájékoztatunk minden érdeklődőt, hogy ősszel folytatódnak a már jól ismert péntek délutáni szakmai programok, havonta egy workshop keretében. Jelentkezésre a workshopot megelőző 1 hónapban, interneten keresztüli jelentkezési lap kitöltésével lesz lehetőség.

Kérjük, figyelje folyamatosan megújuló aktuális felhívásinkat is!

2018. szeptember 21-én 16 – 19 óráig Dr. Fadgyas Ildikó pszichiáter, addiktológus, pszichoterapeuta: Katatím imaginatív szimbólumok az integratív hipnoterápia gyakorlatában címmel tartja meg workshopját. A KIP, a Katatím Imaginatív Pszichoterápia, korábbi nevén katatím képélmény, egy mélylélektani pszichodinamikai alapokon nyugvó imaginatív pszichoterápiás eljárás. A módszert az 1950-es években Hanscarl Leuner dolgozta ki és vezette be a pszichoterápiák sorába tudományosan megalapozott módszerként.

2018. október 5-én 16 – 19 óráig Dr. Benczúr Lilla pszichológus, hipnoterapeuta, meseterapeuta a nagy érdeklődésre való tekintettel megismétli Mese és hipnózis címmel tartott workshopját. A program során a résztvevők megismerkednek azzal, hogy hogyan lehet a mesékkel másképpen is dolgozni, mint ahogy megszoktuk. Mindezt interaktívan, mesével, esetekkel dolgozva.
A workshopon a létszám a bemutatásra kerülő technikának megfelelően korlátozott, maximum 18 fő. Emiatt előzetes regisztráció szükséges! Amint elküldte írásos jelentkezését, visszajelzést fog kapni, hogy jelentkezését elfogadtuk. Kérjük, hogy a visszaigazoló emailt követően mielőbb (1-2 nap) utalja át a részvételi díjat! Jelentkezését csak az átutalás alapján tudjuk véglegesíteni!

2018. november 9-én 16-19 óráig Dr. Sümeg Szilvia pszichiáter, hipnoterapeuta: Transz és modalitásai a traumafeldolgozás vonatkozásában tart workshopot. Esetismertetéseken keresztül betekintést nyújt az előadó különféle pszichoterápiás módszerek együttes alkalmazásába a traumafeldolgozás vonatkozásában: a szimbólumokkal és álmokkal való munka, a hipnózis és EMDR lehetőséget nyújt a transz különféle módozatainak megélésére.

2018. november 30-án 16-19 óráig Bokor Judit klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta: Hipnózis és időperspektívák címen tart workshopot. Részletesen hallhatunk arról, hogy a rossz szokások, függőségek, étkezési zavarok kezelésében nagy segítséget nyújthat, ha a páciens kiegyensúlyozatlan, hibás időperspektíva profilját átalakítjuk a hipnoterápiás kezelés során. Az idősíkok átjárhatósága, illetve az időperspektíva profil átalakítása sokat segíthet a tudatosabb kontroll kialakításában, a rossz szokások, függőségek kezelésében.

Beszámoló: Ziss Mariann Szuggesztív kommunikáció biztonsági fenyegetettségben címmel tartott workshopjáról

Ziss Mariann klinikai szakpszichológus, hipnoterapeuta PhD kutatásának elméleti hátteréről és a főleg külföldön zajló tréningekhez kötődő vizsgálataiban használt szuggesztív technikákról tartott workshopot. A címben is megfogalmazott téma – terrorfenyegetettség – az érdeklődők széles körét vonzotta: jelen volt olyan szakember, aki a karhatalmi szervezeteknél dolgozik, aki a természeti katasztrófák következményeivel foglalkozik és természetesen számosan voltak, akik a hétköznapi életben megjelenő szélsőséges hatások analógiája révén gondolta, hogy szüksége lehet az itt kapott információkra, útmutatásokra.

A workshop előadásában részletesen informálódhattunk, arról a folyamatról, melyben az embereknek meg kell tanulniuk együtt élni olyan veszélyek lehetőségének gondolatával, melyekkel személyesen sosem találkoztak, és remélhetőleg nem is fognak. Extrém helyzetek folyamataival, az extrém helyzetre is jellemző rituálék szakaszaival, kiemelten az un. liminalitás jelenségével foglalkozhattunk részletesen a workshop keretében.

A liminalitás – ki tudja milyen hosszan elhúzódó – átmeneti intervallumában nyitottabbak vagyunk a szuggesztív hatásokra, ezért fontos a megfelelő, hatékony kommunikáció kialakítása. A szuggesztív felkészítés, a szuggesztív kommunikáció, mint eszköz, segíti a krízishez való aktív, konstruktív hozzáállást. A biztonsági tudatosság, biztonsági viselkedés kialakításának szuggesztióiról hallottunk, mely szuggesztiókat a Dr. Varga Katalin által már leírt szuggesztiók speciális helyzetre alkalmazásával hozta létre a kutató előadó.

A workshop interaktív, a jelenlevőket aktivitásra, érdeklődésre serkentő légkörben zajlott, végeérhetetlen kérdések mutatták, hogy a felvázolt téma mennyire időszerű és fontos. A felvetődő kérdések mentén az elméleti és térben látszólag távoli probléma időszerűségét, aktualitását és jelenvalóságát is megélhettük, átérezhettük.

Ezúton is köszönjük mind az előadónak, Ziss Mariannak, mind pedig az aktív érdeklődőknek, hogy betekintést kaphattunk erre a területre.

Beszámoló Andrek Andrea workshopjáról (Kettő az egyben – A perinatális időszak módosult tudatállapotaiban zajló terápiás munka lehetőségei)

Nagyszámú érdeklődő jelenlétében barátságos, közvetlen, személyes szakmai életútra tett utalásokkal tarkított előadásban hallhattunk erről az igen érdekes témáról.

Bepillantást kaphattunk, miként lehet ötvözni a hipnózist a haptonómia, szomato-terápia, a bioszisztematikus szomato-pszichoterápia eszközeivel, hogyan válhat az érintés megengedhetővé, segítővé a terápiás helyzetben.

A haptonómia a korai testi élményeket teszi a terápiás munka fókuszába, az engedélyezett érintés, mint a kontaktus egy speciális formája lehetővé teszi, hogy kapcsolatba kerüljünk a páciens testben őrzött korai kapcsolati mintáival. Hallhattuk, hogy milyen előnyökkel jár az affektív érintés, mely e terápiás közegben a légzés, érzelmek, cselekvés és mozgás, a gondolatok és érzékelés integrációját, koherens tapasztalati egységgé alakulását segíti.

Az előadó kitért az eszköztár részletes ismertetésére, majd több pszichoterápiás esetrészlettel illusztrálta ezek használatát a gyakorlati munkában. Habár Andrek Andrea elsődlegesen várandósokkal, perinatális pszichológiai problémákkal foglalkozik, az esetismertetésekből láthattuk, hogy vesztességekkel, férfiak korai kapcsolati elakadásának oldásával is hatékonyan dolgozik.

Végül a workshop zárásaként a jelenlévőknek lehetőségük volt kipróbálni az elméleti előadásban említett technikák közül a vertikális grounding technika egy jellegzetes módját.

Elméleti ismeretekkel, tapasztalatokkal, sajátélménnyel gazdagodva zártuk a workshopot.

 

Ezúton is köszönjük Andrek Andreának a színes, érdekes délutánt!

Beszámoló könyvbemutatóról

Megjelent és megvásárolható az Animula Könyvkiadó gondozásában Dr. Zseni Annamária szerkesztésében
Hipnózis a gyakorlatban 2. kötete Pánikon innen és túl címmel.

A könyvbemutatón nagyszámú érdeklődő hallgathatta meg a lektor, a szerkesztő és a szerzők e kötet megjelenéséhez fűzött gondolatait.

Benczur Lilla lektor méltatta a szerkesztő munkáját. Kiemelte, hogy habár a pánikról azt szokták mondani, hogy hátterében a harag húzódik, e kötet is mutatja azt, hogy sok esetben másfajta érzések táplálják.

Zseni Annamária részletesen megosztotta szerkesztői szempontjait. Visszaemlékezett, hogy pályája kezdetén még nem volt pánikbetegség, valahogy jobban együtt volt az illető személy a szorongásaival, problémáival, míg az utóbbi évtizedekben egyre nagyobb számban találkozunk olyan szorongásos megnyilvánulással, amikor pánikroham hátterében egy teljes szakadás van, inadekvát helyzetben megjelenik inadekvát tünet, ami fölött a személynek nincs semmi kontrollja és azt sem tudja, miért következett be. Tökéletesen disszociál a személy és a problémaköre. Egyrészt ennek a disszociáción alapuló tünetnek a fokozódó elterjedése teszi aktuálissá e kötetet. Másik fontos szerkesztői szándékként emelte ki, hogy kíváncsi volt, fel tudjuk-e kutatni mi volt a pánik előtt, mik az előképei a pániknak és milyen kifutása van. Harmadrészt kiemelte, hogy habár meg lehet közelíteni a pánikot behavior technikák alkalmazásával hipnózison belül, mégis azt látjuk, hogy a hipnózis többet tud ennél: eltelik tíz év, van egy katamnézis, és azt látjuk, hogy a változások túlmutatnak a viselkedésterápia közvetlen hatásain. Maga a hipnoterápiás kapcsolat bemozdít a személyiség mély rétegeiben olyan folyamatokat, amik kiérlelnek olyan személyiségfejlődésbeli változást, melyek igazolják azokat a pszichodinamikai feltevéseket, mely a terapeutában ott van akkor is, ha a terápiás szerződés viselkedésterápiára szól. A hipnózis a sajátos archaikus bevonódásával, disszociációs és regressziós technikáival jelentős szerepet kap a pániktünetek gyógyításában.

A kötetbe beválogatott tanulmányok legtöbbje hipnoterápiás záró dolgozatként íródott, némelyik már több mint tíz éve.

Még újabb négy kötet megjelenése várható. További tanulmányok megírására bíztat a szerkesztő: feltáró hipnoterápiás esetleírásokat, transzgenerációs ártalom feldolgozását, vagy akár a hipnózis és más terápiás technikák ötvözésével kapcsolatos tapasztalatok megosztását.

Ziss Mariann klinikai szakpszichológus: Szuggesztív kommunikáció biztonsági fenyegetettségben

Kedves Érdeklődők!
Kedves Pszichológus/ Pszichoterapeuta és Orvos Kollégák! Kedves Diákok!

Szeretettel meghívjuk a Magyar Hipnózis Egyesület workshopjára, melynek címe:

Ziss Mariann klinikai szakpszichológus, hipnoterapeuta: Szuggesztív kommunikáció biztonsági fenyegetettségben.

Az elmúlt évek változásai a világban szükségessé teszik a biztonsági készültség fokozottá tételét és a biztonsági gyakorlatokat. Ezek a traumatikus események közelségét vetítik előre, mely állapot a tettrekészség helyett a szorongás vagy a pánik állapotát idézheti elő.
A szuggesztív kommunikáció segítségével fokozhatjuk a pozitív készültséget és csökkenthetjük a készültségi stresszt, elősegítve az anticipatoros trauma helyzetében a növekedést.
A workshop célja, hogy a fentiekben leírt célokhoz szuggesztív kommunikációs eszközöket adjon a résztvevők kezébe, rámutatva a biztonsági gyakorlatok sajátságaira.


Tematika:
1. Az extrém helyzetek és szuggesztivitás a társas térben – elmélet
2. Esetbemutatások
3. Gyakorlatok szuggesztiók alkalmazására biztonsági fenyegetettség alatt


A workshop bárki érdeklődő felé nyitott! Szeretettel várunk minden kollégát, diákot és érdeklődőt! Különösen ajánlott olyan szakemberek számára, akik krízishelyzetbel lévőkkel dolgoznak, olyanoknak, akik munkájuk során szélsőséges élethelyzetekkel, katasztrófaközeli állapotba kerülőkkel találkozhatnak.

Fontos tudnivalók:
A képzés akkreditált, a CME pont igazolás a helyszínen kiosztásra kerül.
Időpont: 2018.05.04. 16 – 19 óráig
Helyszín: ELTE PPK 1064 BP, Izabella utca 46. (301 terem)
Részvételi díj: Előzetes befizetés esetén 4000, diákoknak 1000, MHE tagoknak 3000 Ft. Helyszínen 4500, diákoknak1500, MHE tagoknak 3500 Ft.
Kérjük, a részvételi díjat a Magyar Hipnózis Egyesület alábbi számlaszámára szíveskedjék átutalni:
CIB 10700244 – 26137702 – 51100005
A közlemény rovatban kérjük, tüntesse fel a résztvevő nevét (ha céges számláról történik az utalás, akkor is a résztvevő személy nevét) és a “Ziss műhely” megjelölést. (Pl. “Kis Miklós, Ziss műhely”).
Amennyiben átutalással fizet, annak a nevére tudjuk a számlát kiállítani, akinek a nevéről az utalás történik.

Online jelentkezési lap

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt:
az MHE Vezetősége és Tanulmányi Bizottsága

Beszámoló XXIX. Hipnózis találkozóról

A Magyar Hipnózis Egyesület szokásos éves találkozójára idén Esztergomban került sor. Nagy örömünkre sok érdeklődő érkezett: több mint 80 fő regisztrált a konferencián, akik között tagjaink mellett sok fogorvos, belgyógyász, aneszteziológus, onkológus és diák is található volt.

Idén először prekongresszust is tartottunk, amely témájában elsősorban fogorvosoknak, szomatikus gyógyászatban dolgozóknak kínált ismereteket a rövid indukciókról, szuggesztív módszerekről. A prekongresszus előadására felkért Filo Gábor DDS, ABHD Kanadából utazott hozzánk, hogy ismertesse napi gyakorlatban alkalmazott módszereit, beavassa a hallgatóságot a speciális technikákba.

A konferencia fő témája – utak a hipnózishoz, a hipnózis útjai – is jelezte, hogy idén nagy gondot fordítottak a szervezők, hogy a hipnózis használhatóságának sokrétűségére felhívják a figyelmet, hogy megszólítsák a szomatikus gyógyászatban dolgozókat, megmutatva, hogy testi betegségek, tünetek oldásában is segítő tud lenni a hipnoterápia. Dr. Bányai Éva professzor és kutatócsoportja részletesen ismertette kutatási eredményeiket, melyek igazolják, hogy onkológiai betegségek esetén is hatékonyabb a gyógyítás, amennyiben alkalmazzák a hipnózist.

Előadások, workshopok és esetismertetések is lehetőséget kínáltak a hallgatóságnak, hogy rálátást kapjanak a hipnózis használatának a sokszínűségére.

Kerekasztal beszélgetéseken hallhattunk tapasztalatokat kollégáktól, ki milyen úton érkezett meg a hipnózishoz, mint sajátos kommunikációs formához, mint pszichoterápiás gyógyító módszerhez.

Dr. Hirsch Tibor (filmtörténész,filmkritikus) a gyógyító helyzeteken túl a filmekben megjelenő hipnózisábrázolásokról, a filmről, mint szuggesztív önleleplező illúzióról beszélt.

Mint minden évben, idén is sor került a képzéseinken frissen végzettek avatására. A találkozó alkalmat adott, hogy itt köszöntsük Dr Zseni Annamáriát több évtizedes kiképzői tevékenységéért, szakmai útmutatásáért. Ez úton is köszönjük!

A találkozó kellemes hangulatban, az informális helyzetekben izgalmas szakmai beszélgetésekkel és újabb kutatási és képzési  tervek megfogalmazásával telt. Bízunk benne, hogy a  jövőben még több érdeklődő kolléga és diák tart velük a programjainkon.

Könyvbemutató – Dr. Zseni Annamária szerkesztésében Hipnózis a gyakorlatban 2. kötete – Pánikon innen és túl címmel.

Fogadja meghívásunkat a Magyar Hipnózis Egyesület soron következő rendezvényére,
ahol a szokásos workshop mellett könyvbemutatóra kerül sor!

Örömmel értesítünk minden hipnózis iránt érdeklődőt, hogy megjelent az Animula Könyvkiadó gondozásában,
Dr. Zseni Annamária szerkesztésében
Hipnózis a gyakorlatban 2. kötete Pánikon innen és túl címmel.
E könyv második kötete annak a könyvsorozatnak, melyben esettanulmányok bemutatásán keresztül szeretnénk az olvasóval megismertetni a néha még ma is misztikusnak tűnő hipnózis használatát, a hipnoterápiás folyamat építkezését. Könyvsorozatunk második könyvében a szorongásos zavarok tág problémakörét járjuk körbe. Van-e előjele egy későbbi életkorban megjelenő szorongásos betegségnek? Gyermekkori delegációink, korai beállítódásaink hogyan hatnak későbbi működésünkre? Tud-e egymás mellett, harmonikusan fejlődni érzelmi oldalunk és teljesítményünk? Mi történik, ha a minket ért megrázkódtatásokat, negatív érzéseket, indulatokat „jegeljük”, és hátrahagyva továbblépünk? Mit is jelent 
jelen lenni? A pánik szó jelentése: vakrémület, fejvesztettség, zűrzavar, riadalom, fejetlen kapkodás. Egy olyan állapot a pánik, amikor nem tudjuk uralni érzéseinket, testünk működését, kizökkenünk megszokott viselkedésünkből. Meneküljünk-e a pánik elől, vagy nézzünk a mélyére? Baj-e a pánik vajon? Vagy olyan segítő állapot, mint amikor megszólal a riasztó, hogy veszély van? Bízom benne, hogy a könyv elolvasása után mindenki meg tudja válaszolni magának a kérdést: kell-e változni, kell-e változtatni?Dr. Zseni Annamária szerkesztő moderálásával a könyvismertetésre 218. április 20-án 18 órától kerül sor.

Animula Kiadó Könyvvásárával és büfével várjuk a kedves érdeklődőket!
Helyszín: ELTE PPK 1064 BP, Izabella utca 46. 301 terem.

A könyvbemutatót megelőzően 16 órától Dr. Andrek Andrea pszichológus Kettő az egyben – A perinatális időszak módosult tudatállapotaiban zajló terápiás munka lehetőségei című akkreditált workshopjára kerül sor, ahol a szuggesztiók speciális alkalmazásáról fog előadást tartani.


Minden hipnózis iránt érdeklődőt szeretettel várunk!
MHE Vezetősége és Tanulmányi Bizottsága

Andrek Andrea: Kettő az egyben – A perinatális időszak módosult tudatállapotaiban zajló terápiás munka lehetőségei.

Időpont: 2018. április 20.

Kedves Érdeklődők! Kedves Pszichológus/ Pszichoterapeuta és Orvos Kollégák!
Kedves Diákok! Kedves szakdolgozók!

Szeretettel meghívjuk a Magyar Hipnózis Egyesület workshopjára, melynek címe:
Andrek Andrea, pszichológus: Kettő az egyben – A perinatális időszak módosult tudatállapotaiban zajló terápiás munka lehetőségei

A gyermekvárás ideje felfokozott érzelmi állapot egy várandós pár életében. A szüléshez közeledvén egyre inkább tudatállapotuk spontán beszűkülése tapasztalható. A várandósság során átélt intenzív normatív krízis során anya és apa pszichés stabilitása egyaránt csökken. A várandós szülők személyisége „megnyílik”, s ez óhatatlanul együtt jár érzékenységgel, sérülékenységgel. E nyitottság ugyanakkor kiváló lehetőséget nyújt a változásra: a személyiség korai „rétegei”, ezek sérülései mutatkozhatnak meg a felbukkanó érzésekben, konfliktusokban.

A program célja, hogy felhívja a figyelmet a módosult tudatállapotban zajló terápiás munka intervenciós és prevenciós lehetőségeire a perinatális időszakban. A nehéz érzések megfogalmazása és a test-érzetek beazonosítása segíti a feszültségek és szorongások oldódását. Az érzelmek stabilizálása segítheti a kellemetlen vagy fenyegető várandóssági tünetek enyhítését, megszüntetését (pl. émelygés, hányás, haskeményedés, vérzés).

Prevenciós céllal is alkalmazhatók különböző technikák a magzattal való kommunikáció és kapcsolat elősegítésében, elmélyítésében, valamint a szülésre és a gyermekágyra való felkészülésben. Tapasztalataink szerint a felkészülés nyomán oldódnak a szüléssel/fájdalommal kapcsolatos félelmek, ennek következtében lerövidül a tágulási szak és ez csökkenti az anya kifáradásának veszélyét. A terápiás folyamat során beazonosított test-érzetek, test-élmények segíthetik az anyákat abban, hogy pontosabban érzékeljék saját testük, magzatuk és újszülöttjük jelzéseit a várandósság, szülés és gyermekágy idején.

A program során rövid esetismertetéseken keresztül mutatjuk be a változások ívének támogatási lehetőségeit a gyermekvárás idején. Ismertetésre kerülnek a spontán előálló módosult tudatállapotban a szerző tapasztalásában hatékonynak bizonyult hipno- és szomato-terápiás technikák, módszerek.

A workshop bárki érdeklődő felé nyitott! Szeretettel várunk minden kollégát, diákot és érdeklődőt! Különösen ajánlott a szülés-születés körül dolgozók számára, és mindazoknak, akik a személyiségfejlődésre, mint kontinuumra tekintenek, amely a fogantatással kezdődik.

Internetes jelentkezéshez kattintson az alábbi gombra:

Online jelentkezési lap

A workshopot követően könyvbemutatóra kerül sor: Hipnózis a gyakorlatban 2. Pánikon innen és túl. A könyvbemutatón találkozhatnak a könyv szerkesztőjével Dr Zseni Annamáriával, és a tanulmányok íróival is.
A könyvet gondozó Animula Kiadó könyvvásárral vár minden kedves érdeklődőt!

Fontos tudnivalók:

A képzés akkreditált, a CME pont igazolás a helyszínen kiosztásra kerül.
Időpont: 2018.04.20. 16 – 19 óráig
Helyszín: ELTE PPK 1064 BP, Izabella utca 46. 301 terem.
Részvételi díj: Előzetes befizetés esetén 4000, diákoknak 1000, MHE tagoknak 3000 Ft. Helyszínen 4500, diákoknak1500, MHE tagoknak 3500 Ft.

Kérjük, a részvételi díjat a Magyar Hipnózis Egyesület alábbi számlaszámára szíveskedjék átutalni:
CIB 10700244 – 26137702 – 51100005
A közlemény rovatban kérjük, tüntesse fel a résztvevő nevét (ha céges számláról történik az utalás, akkor is a résztvevő személy nevét) és a “Andrek műhely” megjelölést. (Pl. “Kis Miklós, Andrek műhely”).
Amennyiben átutalással fizet, annak a nevére tudjuk a számlát kiállítani, akinek a nevéről az utalás történik.

MHE Tagdíj 2018

Kedves Kollégák!

Köszönjük, hogy a tavalyi évben is aktív tagjai voltatok egyesületünknek és találkozhattunk
a számos, izgalmas egyesületi rendezvényen!

Kérjük, ne felejtsétek el megújítani tagságotokat és köszönjük, hogy ezzel is hozzájárultok szakmai közösségünk fenntartásához és fejlődéséhez!

Ne feledjétek, aki időben rendezi tagdíját, számos előnyt élvezhet:

  • szerepelhet az MHE honlapjának Hipnoterapeutáink rovatában, hogy a páciensek könnyebben rátaláljanak
  • kedvezményesen vehet részt a 2018. évi Hipnózis Találkozón, 2018. márc. 23-25. között
  • kedvezményesen vehet részt az MHE továbbképzésein, amelyekről a www.hipnozis-mhe.hu oldalon találtok részletes információkat.

Tagdíjaink ÉVEK ÓTA VÁLTOZATLANOK!

  • Rendes tag: 10.000 Ft
  • Nyugdíjas tag: 5.000 Ft
  • Pártoló tag: 5.000 Ft

Egyesületünk belső terjesztésű kiadványára, a Hipno Info-ra is VÁLTOZATLAN ÁRON (2.000 Ft/év) fizethetnek elő!

Számlaszám: CIB 10700244 – 26137702 – 51100005
Kedvezményezett: Magyar Hipnózis Egyesület
Közlemény: Tag neve / 2018. tagdíj, illetve, Tag neve / HI 2018.

A tagdíjbefizetést előre is köszönjük!

Hipnózis: tévhitek és valóság

A fenti címmel, Dr. Bányai Éva Professor Emeritus előadása az M5 ismeretterjesztő csatorna “Mindenki Akadémiája” sorozatában tekinthető meg. Az első, január 12-i  adás után több időpontban fogják még ismételni a felvételt, a legkülönbözőbb időpontokban, amelyet mindig az M5-ös csatorna honlapján közölnek. Minden hipnózis iránt érdeklődőnek szeretettel ajánljuk megnézésre!